Tặng 100% giá lần nạp đầu Nạp lần 2 tặng 50% Lì xì sinh nhật Hội trò chơi điện tử Nhiệm vụ tích luỹ Hoàn trả lại tiền
Tặng 100% giá lần nạp đầu Nạp lần 2 tặng 50% Lì xì sinh nhật Hội trò chơi điện tử Nhiệm vụ tích luỹ Hoàn trả lại tiền

Điều khoản bảo mật

PRIVACY POLICY

Thân mến người dùng, TUVN (sau đây gọi là “chúng tôi”) tôn trọng và bảo vệ tuyệt đối thông tin cá nhân và quyền riêng tư của bạn. Để giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ nội dung Chính sách bảo mật sau đây (sau đây gọi là “Chính sách này”):

Phạm vi áp dụng

(a) Nội dung Chính sách này bao gồm cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi là “Ứng dụng”), dịch vụ, tham gia hoạt động, đăng ký làm thành viên, đăng ký dịch vụ và mua sắm trực tuyến.

(b) Khi đối tác của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổ chức thương mại, cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan khác) hoặc công ty liên kết tham gia thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi cũng sẽ tuân theo quy định trong Chính sách này.

(c) Trừ trường hợp nêu trên, Chính sách này không áp dụng cho các tổ chức khác ngoài chúng tôi và không áp dụng cho những người không phải là nhân viên hoặc quản lý của chúng tôi. Dưới đây là các trường hợp không áp dụng Chính sách này:

1. Nếu trang web/Ứng dụng của chúng tôi có liên kết đến trang web khác, Chính sách này không áp dụng cho trang web liên kết đó, vui lòng tham khảo Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web liên kết đó.

2. Các công ty quảng cáo đăng quảng cáo trên trang web/Ứng dụng của chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về biện pháp xử lý thông tin riêng tư riêng của họ, mà chúng tôi không áp dụng Chính sách này cho chúng.

3. Thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện công khai hoặc tiết lộ cho bên thứ ba trên các nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như trong phòng trò chuyện hoặc diễn đàn, chẳng hạn như địa chỉ email hoặc tên, không áp dụng Chính sách này.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để xác minh danh tính của bạn khi bạn sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng, và để cung cấp các dịch vụ cho bạn, phạm vi thu thập thông tin bao gồm:

(a) Khi bạn sử dụng trang web/ứng dụng của chúng tôi, đăng ký làm thành viên, đăng ký dịch vụ, duyệt trang web, tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc dịch vụ trò chơi thưởng, tùy theo tình huống, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân liên quan đến bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số CMND, số điện thoại di động, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, địa chỉ và nhiều thông tin khác.

(b) Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin mà bạn cung cấp, cũng như các hồ sơ liên quan tạo ra trên hệ thống khi bạn truy cập hoặc tra cứu thông tin trực tuyến, bao gồm địa chỉ IP, thời gian sử dụng, trình duyệt, dữ liệu trong cookie, lịch sử duyệt và nhấp chuột, hồ sơ trò chuyện, vị trí và thông tin thanh toán.

(c) Về mục đích, đối tượng sử dụng, thời gian thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua các kênh như trang web/ứng dụng của chúng tôi và dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

(d) Bạn có quyền tự do chọn cách cung cấp thông tin cá nhân (tuy nhiên, không áp dụng trong trường hợp vi phạm pháp luật), nhưng nếu bạn cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc có sai sót, điều này có thể ảnh hưởng đến việc xử lý dịch vụ hoặc tính toàn vẹn của nó. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân dưới danh nghĩa của người khác, vi phạm trật tự công cộng, vi phạm quyền của người khác hoặc vi phạm các luật pháp khác, chúng tôi có thể từ chối hoặc hủy bỏ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bạn phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.

(e) Bạn có quyền thực hiện các quyền như tra cứu, xem, tạo bản sao, bổ sung, sửa đổi, yêu cầu ngừng thu thập, xử lý, sử dụng và xóa thông tin cá nhân của bạn theo Luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân (gọi tắt là Luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân) và các quy định pháp luật liên quan. Cách thực hiện các quyền này sẽ tuân theo pháp luật và các quy định của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi để thực hiện. Chúng tôi có thể quyết định xem xét yêu cầu dựa trên các quy định của Điều 10 và Điều 11 của Luật về Bảo vệ Thông tin Cá nhân và xem xét cơ sở thực hiện công việc doanh nghiệp cần và thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo mục đích cụ thể đã được nêu ra khi thu thập thông tin, và trong phạm vi quy định bởi các luật pháp liên quan (ví dụ: gửi hóa đơn, tạo hồ sơ thành viên, thông báo thông tin dịch vụ liên quan). Trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc có quy định đặc biệt từ các luật pháp khác, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, không xử lý hoặc sử dụng ngoài khu vực hoạt động của chúng tôi, hoặc cho mục đích ngoài mục đích ban đầu thu thập thông tin. Khi cần phải ủy quyền cho các công ty liên quan hoặc bên thứ ba (như nhà vận chuyển, công ty thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, v.v.) để cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ thực hiện giám sát cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn.

Bảo vệ thông tin

(a) Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tất cả hệ thống, chương trình và nhân viên xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn đều nằm trong phạm vi bảo mật thông tin của chúng tôi, tuân theo yêu cầu nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý liên quan để ngăn chặn việc truy cập thông tin không được ủy quyền. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ cung cấp huấn luyện bảo vệ thông tin cá nhân toàn diện cho nhân viên nội bộ của mình. Những ai vi phạm nghĩa vụ bảo mật sẽ chịu sự xử lý theo quy định của pháp luật và các quy tắc nội bộ của công ty.

(b) Biện pháp tự bảo vệ của người dùng: Vui lòng bảo quản cẩn thận mật khẩu và thông tin cá nhân của bạn, không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, đặc biệt là mật khẩu, cho bất kỳ ai. Sau khi hoàn thành quá trình mua sắm, đọc email, v.v., hãy đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính chung hoặc máy tính công cộng, hãy tắt cửa sổ trình duyệt để ngăn người khác truy cập thông tin cá nhân hoặc email của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho người khác, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm và rủi ro về việc tiết lộ thông tin cá nhân của mình.

Sử dụng Cookie

Trang web hoặc máy chủ ứng dụng của chúng tôi sẽ ghi lại thông tin Cookie, bao gồm thông tin thiết bị bạn sử dụng, trang web bạn đã xem, địa chỉ IP, và tên miền nguồn. Thông tin này sẽ được sử dụng để cung cấp nội dung tùy chỉnh và tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng của bạn. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê dữ liệu, không liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, và sẽ được sử dụng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung trang web, hệ thống và đánh giá hiệu suất quảng cáo. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt Cookie trên trình duyệt của mình, nhưng nếu bạn chọn từ chối tất cả Cookie, có thể dẫn đến việc một số tính năng không hoạt động đúng cách.

Chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba

Chúng tôi tuyệt đối không bán, trao đổi, cho thuê hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau đây hoặc theo quy định của pháp luật:

(a) Khi các cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan quản lý khác yêu cầu theo đúng quy trình pháp lý và theo quy định của pháp luật.

(b) Khi cần thiết để bảo vệ lợi ích công cộng hoặc để ngăn ngừa nguy cơ nghiêm trọng đối với quyền lợi của người khác.

(c) Khi cần thiết để ngăn chặn nguy cơ đối với tính mạng, cơ thể, tự do hoặc tài sản của bạn. Ví dụ, khi bạn mất tích, thông tin vị trí của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba có quyền biết.

(d) Khi có sự đồng ý của bạn theo quy định của pháp luật.

(e) Khi có lợi cho quyền lợi của bạn.

Sửa đổi và tư vấn về Chính sách Bảo vệ Quyền Riêng Tư

(a) Để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ một cách đúng đắn, chúng tôi có quyền điều chỉnh Chính sách này trong phạm vi cho phép của pháp luật. Lần cập nhật cuối cùng của chính sách này là vào ngày 01 tháng 11 năm 2021. Các điều khoản đã sửa đổi sẽ được thông báo trên trang web/ứng dụng của chúng tôi và có hiệu lực từ ngày thông báo.

(b) Nếu sau khi Chính sách này có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào, bạn vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ trang web/ứng dụng của chúng tôi, điều này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các sửa đổi hoặc thay đổi của Chính sách này.

(c) Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi để được tư vấn.

Scroll to Top